Lastebil.no skal oppdateres torsdag 23.03.2017 mellom kl. 16.00 og 18.00. I denne perioden kan det oppstå driftforstyrrelser for den som bruker Min side eller NLF-appen

Faggruppe Anlegg - Vei - Brøyting

Leder Sverre-Jan Rønneberg sjr@lastebil.no 90866000
Fagansvarlig Thorleif Foss tf@lastebil.no 41403599
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Egil Nicolaysen egil@nicotrans.no 90161650
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Bjørn Rivenes bjorn@rivenes.no 93006520
Ressursperson
Region 7 Nordland / Troms / Finnmark
Arnold Hauan arnohaua@online.no 95242223
Ressursperson
Region 2 Hedmark og Oppland
Henrik Ånerud heiki80@hotmail.no 90095399
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Torfinn Brenna torfinn@bat.no 91138282
Ressursperson
Region 4 Aust-Agder / Rogaland / Vest-Agder
Tor Bjarne Asheim tbasheim@online.no 91136525
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Arnt Egil Aune ae@aune-transport.no 97530736