Lastebil.no skal oppdateres torsdag 23.03.2017 mellom kl. 16.00 og 18.00. I denne perioden kan det oppstå driftforstyrrelser for den som bruker Min side eller NLF-appen

Faggruppe Tømmer - Landbruk - Levende dyr

Leder Øyvind Lilleby ol@lastebil.no 90543310
Fagansvarlig Rune Damm red@lastebil.no 90625721
Ressursperson
Region 2 Hedmark og Oppland
Kjell Jon Nyløkken kjell.jon@dyretransport.no 90066199
Ressursperson
Region 6 Trøndelag
Nils Erik Røe ne@nemo-transport.no 97427534
Ressursperson
Region 1 Østfold / Oslo og Akershus
Egil Haugen egilh2@online.no 90957852
Ressursperson
Region 3 Buskerud / Vestfold / Telemark
Ivar Mustvedt ivarmust@online.no 99452161
Ressursperson
Region 4 Aust-Agder / Rogaland / Vest-Agder
Dag Magne Grødum marit@oddgrodum.no 90829793
Ressursperson
Region 5 Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal
Inge Råheim inge@raaheim.no 91665757