Se mer detaljert program her

  • Samferdselsminister Jon - Ivar Nygård om regjeringens bidrag til det grønne skifte 
  • Sjefanalytiker Sustainable Finance i Nordea  - Thina Saltvedt 
  • Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og sjef for utekontrollen Kjetil Vigdel i vegvesenets time