INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NLF AGDER

NLF Agder innkaller herved til årsmøte på Mandal hotell lørdag 13. mars kl. 11.00. http://www.mandalhotel.no/

 

På grunn av korona blir det et svært så amputert program, men om situasjonen tillater det vil vi gjerne møtes fysisk denne dagen. Vi vil følge smittesituasjonen nøye og komme tilbake med eventuelle endringer i programmet.

Hotellet har tilgang til fastmonterte stoler i Buen kulturhus sin kinosal.

 

Da blir programmet følgende:

10.00                  Årsmøte

12.00                  Lunsj

13.00                  Foredrag politikere og samarbeidspartnere

15.00                  Slutt

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt senest 1. mars 2021.

 

Årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, revisjonsberetning og valgkomiteens forslag til nytt styre presenteres på årsmøtet. Deler av dokumentene vil også sendes ut i god tid før møtet.

 

Har du spørsmål til årsmøtet kontakt NLFs regionskontor på tlf. 90 77 32 07 eller rr@lastebil.no

 

Vi trenger påmelding til rr@lastebil.no grunnet lunsjbestilling og antallskontroll.

 

Vennlig hilsen

Styret i NLF Agder

Roar Osen (sign.)

Fylkesleder Agder