Program regionalt årsmøtearrangement NLF Rogaland og Agder 16 - 18. mars 2018

Fredag

Kl. 2000–2100                       Det gode foredrag

Morten Moe fra BOS – men han snakker ikke om bil – men et godt foredrag vi alle kan dra mellommenneskelig nytte av.

Kl. 2100–2200                       Middag

Lørdag 

Kl. 10.00                                Kaffe serveres

Kl. 1000-1600                       MESSE på hotellet

Kl. 11.00                               Ledsagertur (se egen side - avgang fra hotellet)

Kl. 1000-1130                       Årsmøte Agder

Kl. 1130-1200                       Felles innlegg for begge årsmøtene( Strategi NLF 2030)

Kl 1200 –1330                      Årsmøte Rogaland

Kl. 1100-1300                       Lunsj

Kl. 1400 – ca. 1700               Innlegg fra NLF ved Markedsdirektør Kjell Olafsrud

                                               Vei – hvem har ansvaret for trafikkflyten gjennom / rundt Kristiansand

                                                Prosjektdirektør for E39 – Asbjørn Heieraas Nye Veier AS

                                               Statens Vegvesen

                                                 Hovedsamarbeidspartnere 5 minutt hver

Kl. 1930                                 Aperitiff

Kl. 2000                                 Festmiddag

 

Søndag                                   Frokost og hjemreise.