Program for årsmøter i NLF Rogaland og Agder

 

Fredag

Kl. 20.00                    Velkommen med Roar Osen

                                   Velkommen med Ordfører i Lindesnes Even T. Sagbakken

                                   Et humoristisk innslag ved Endre D. Thompsen                                        

Kl 21.00                     Middag

Lørdag 

Kl. 07.30                     Frokost og kaffe serveres

Kl. 0930- ca. 1130     Årsmøte Agder 

Kl. 1000-1600            MESSE på hotellet / utstilling 

Kl. 1030- ca. 1200     Årsmøte Rogaland 

Kl. 11.00                    Ledsagertur

Kl. 1200-1300            Lunsj

13.00 - «Samarbeidspartner vandring» på de forskjellige standene og rommene

samarbeidspartnerne våre disponerer.

Det deles ut lodder på fantastiske premier som trekkes i salen blant de som er til stede ca. kl. 16.45

14.45 - NLF sin representant har ordet. 

15.15 - Hvordan ser politikeren på framtiden og utfordringene i næringen v/    

Stortingsrepresentant Eivind Drivenes

15.45 - Hvordan vil teknologien endre seg det neste årene.

            Hvilke teknologier kommer, hva blir prisene, når fases dagen diesel bil ut?

            Lasse Børge Sætre Volvo

            En representant fra Scania

16.45- Roar Osen takker for i dag

Gratis lotteri - flotte gaver til de som har vært på standene

Ca. 17.00 slutt

 

Kl. 1930                                 Aperitiff

Kl. 2000                                 Festmiddag (med en legende av en toastmaster)

 

Søndag                                   Frokost og hjemreise.