INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NLF ROGALAND

NLF Rogaland innkaller herved til årsmøte på Scandic Maritim i Haugesund lørdag 13. mars kl. 11.00. https://hotelmaritim.no/

 

På grunn av korona blir det et svært så amputert program i år. Om situasjonen tillater det vil vi likevel gjerne møtes fysisk. Vi følger smittesituasjonen nøye og kommer tilbake med eventuelle endringer i programmet.

Hotellet har tilgang til fastmonterte stoler.

Da blir programmet som følger:

11.00                  Årsmøte

13.00                  Lunsj

14.00                  Foredrag politikere og samarbeidspartnere

16.00                  Slutt

Saker som ønskes behandlet på årsmøte bør være innsendt senest 1. mars 2021.

 

Årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, revisjonsberetning og valgkomiteens forslag til nytt styre presenteres på årsmøtet. Deler av dokumentene vil også sendes ut i god tid før møtet.

Har du spørsmål til årsmøtet kontakt NLFs regionskontor på tlf. 90 77 32 07 - rr@lastebil.no eller til styremedlemmer som du finner kontaktdata til her:

https://lastebil.no/Medlemsregister/Regioner/Region-4-Agder-Rogaland/Fylkesstyrene

 

Vi trenger påmelding til rr@lastebil.no grunnet lunsjbestilling og antallskontroll innen 7. mars.

 

Om du vil overnatte har vi fått gode priser. 890 per natt for enkeltrom og 1.150 for dobbeltrom. Bestilling: 52 86 30 30 eller post@hotelmaritim.no  refnr. 47612497

 

Flere av våre stortingsrepresentanter har meldt sin ankomst. Så det er bare å gjøre klar dine synspunkter og dine spørsmål / kommentarer.