Helgen 11.-13. mars planlegger fylkesavdelingene NLF Hordaland, NLF Sogn og Fjordane og NLF Møre og Romsdal gjennomføre årsmøte for region 5 på Hotel Alexandra i Loen. Vi planlegger for fysisk fremmøte, men parallelt planlegger vi for en digital gjennomføring pga smittesituasjonen i Norge. Fylkesårsmøtene blir gjennomført på hotellet fredag den 11 mars.  Det blir fagdag og festmiddag med underholdning av Klypa lørdag den 12 mars. Slik situasjonen er nå vil hotellet kunne gjennomføre arrangement på 200 stk. 

Lørdag 12. mars kl 9-16 gjennomfører vi fagdag der vi har fokus på aktuelle samferdselsutfordringer. Her blir det innlegg fra: Vegdirektør, politikere fra Stortinget, Statens vegvesen, næringsliv m.m.Tema og aktuelle saker er AutoPASS, ferge, bærekraftig transport, Fair transport, modulvogntog i 24-meters tømmerveinettet, tunneloppgradering, veiinvesteringer, veivedlikehold m.m.

Sett av datoer. Påmeldingslink kommer senere.