Bergen 10.08.2017 Til påmelding >>
Stavanger 11.08.2017 Til påmelding >>
Arendal 16.08.2017 Til påmelding >>
Alta 21.08.2017 Til påmelding >>
Tromsø 22.08.2017 Til påmelding >>
Bodø 23.08.2017 Til påmelding >>
Trondheim 25.08.2017 Til påmelding >>
Ålesund 28.08.2017 Til påmelding >>
Førde 29.08.2017 Til påmelding >>
Raufoss  31.08.2017 Til påmelding >>
Rudshøgda 01.09.2017 Til påmelding >>
Oslo / Lillestrøm 04.09.2017 Til påmelding >>
Sarpsborg 05.09.2017 Til påmelding >>
Porsgrunn 06.09.2017 Til påmelding >>
Drammen 07.09.2017 Til påmelding >>

Konkurransesituasjonen for norske transportører blir stadig tøffere samtidig som prisene på transporttjenester er under hardt press. Gjennom Fair Transport ønsker NLF å gjøre det lettere for transportkjøper å velge bærekraftige, treffsikre og seriøse transportører i et uoversiktlig marked. På NLFs seminar om transportkjøpers ansvar kommer representanter fra myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og transportkjøpere for å diskutere hvordan man kan tilrettelegge for bærekraftige transporter – i tråd med verdiene i Fair Transport.

Det serveres en enkel lunsj. Av hensyn til serveringen ber vi om din påmelding så tidlig som mulig.