Tema for seminaret er:

  • Informasjon om både tilslutning/premieberegning
  • Hva som skal til for å få AFP?
  • Konsekvenser av å melde seg ut av arbeidsgiverforeningen – fortsatt forpliktelse til AFP etter uttreden – så lenge tariffavtale. Hva trenger AFP-ordningen av info for å registrere tilslutning til ordningen
  • Hva må bedriften passe på?
  • Vedtektene § 2-6 - tariffavtale med foretaket eller tariffavtale i en bedriftsenhet – konsekvenser

Her kan du se seminaret