Vinterdrifts kontrakt, innhold som forplikter.

I dette digitale kurset ser Robert Aksnes på tekster i kontraktene og hva det betyr i praksis.

Er det farlig at ting som ikke angår meg står i kontrakten? Vi bruker NLF kalkyle for å se hvordan innholdet kan påvirke kostnadsbildet.

Påmelding gjøres på denne linken

Husk å ha en PC med fungerende kamera og mikrofon

(Har du problemer med å melde deg på, send en mail til  jk@lastebil.no )