På medlemsmøtet setter vi søkelys på elektriske lastebiler, deres fordeler og ulemper samt litt om perspektivene for godstransport på elektrisitet i dag og fremover i tid.

Vi har invitert noen av de store lastebilprodusentene til og presentere de nåværende elektriske lastebiler og hva som kommer i fremtiden.

Cirkle-K informerer om hva som i dag finnes av lademuligheter for el.drift  og hva fremtiden vil bringe av dette for elektriske lastebiler.

NLF deltar i programmet Grønt Landtransport sammen med blant andre NHO, Norges Bilbransjeforbund, ZERO, Avfall Norge, Energigass Norge og Bilimportørenes Landsforbund. Mandatet er at transportbransjen skal være med å bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2020.

Lier Billag AS er en medlemsbedrift med lastebiler som driver med innhenting av avfall fra industriell og privat sektor. De har valgt og gå for en helelektrisk løsning med chassis og påbygg. De vil fortelle om forventningene de har til dette prosjektet.

Du kan se sendingen  her