Velkommen til åpent medlemsmøte 14.april kl 18:00

Program

Debatt om NTP Geir A. Mo - Adm dir NLF
Helge Orten, Høyre Leder Transport - og kommunikasjonskomiteen
Bård Hoksrud, Fremskrittspartiet Nestleder Transport - og kommunikasjonskomiteen
Sverre Myrli, Arbeiderpartiet Medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen
Siv Mossleth, Senterpartiet Medlem Transport- og kommunikasjonskomiteen
Spørsmål og svar Knut Gravråk, Rådgiver NLF

Se debatten her

Ønsker du å sende inn spørsmål i forkant av møte? Dette kan gjøres her