Ta med din egen PC for å gå gjennom Fair Transport sammen med oss, i ditt tempo. Du kan ta din bærbare PC med og logge deg på. Opprette en profil om du ikke har. Vi starter med det helt elementære. Vi skal hjelpe deg i gang.

Om du ikke har med PC skal du få utdelt bruksanvisning du kan notere på og gjøre det hjemme. Det vi ønsker er at Fair Transport ikke skal bli noe vanskelig som vi ikke har tid til i hverdagen. Meld deg på og du får en grundig og gratis gjennomgang. Eller send en fra bedriften din som arbeider med det administrative. Påmelding til rr@lastebil.no eller 90773207.

 

Med Fair Transport vil NLF fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. Transportører som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold.

Vi har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å sikre bærekraftig, trafikksikker og ansvarlig transport ved at transportkjøpere velger og transportører leverer kvalitets-transport etter gitte kriterier.

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for vegtransportører. Programmet har som mål å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og bedre sjåførenes sosiale forhold.