Før kunne vi få ut veglistene på papir. Det kan vi også i dag, men nå kan du legge inn ruter og se hva som er av begrensninger. Hvor kan jeg kjøre med modul, 24 metter og 60 tonn, bruer som har begrensninger og mye mer.

Det kommer nye veglister 1. april. Samtidig justeres vegvesenets kartside:

https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@600000,7225000,4/splash:changelog  

NLFs spesialist, Dag Nordvik tar oss gjennom og gir råd om hvordan du kan bruke veglister og vegkart. NLF Rogaland og Agder inviterer til nettmøte  torsdag 8. april kl. 12 og kl 18. 

Påmelding til  rr@lastebil.no / 90773207

 

Join Microsoft Teams Meeting

Learn more about Teams