Kjøre hviletid og arbeidstid er komplisert og nødvendig å se i sammenheng. Vi setter derfor opp kurs i samarbeid med Transportkompetanse og Jone. 

Møtet er praktisk rettet og du får svar på alle dine spørsmål.

Om du eller ansatte hos deg som har behov for kompetansen melder du på vedkommende til   rr@lastebil.no