KURS I KJØRE HVILETID, ARBEIDSTID OG BRUK AV SKRIVER

Kjøre hviletid og arbeidstid er komplisert og nødvendig å se i sammenheng. Vi setter derfor opp kurs i samarbeid med de som er best i klassen på denne type spørsmål. I første omgang blir det i Kristiansand og i Sandnes.

Kristiansand 28. mai kl. 18.00. Kurset er hos NLF i 2. etg. hos Rolands i Mjåvannsveien 188.

Om du eller ansatte hos deg som har behov for kompetansen melder du på vedkommende til rr@lastebil.no