KURS I KJØRE HVILETID, ARBEIDSTID OG BRUK AV SKRIVER

Kjøre hviletid og arbeidstid er komplisert og nødvendig å se i sammenheng. Vi setter derfor opp kurs i samarbeid med de som er best i klassen på denne type spørsmål. I første omgang blir det i Kristiansand og i Sandnes. 

Sør- Rogaland 11. juni kl. 18.00. Kurset er i 2. etg. hos Trucknor i TKH sine lokaler i Møllevegen 4 på Klepp.

Om du eller ansatte hos deg som har behov for kompetansen melder du på vedkommende til rr@lastebil.no