Velkommen til digitalt kjøre og hviletid kurs

Tilbudet er en del av NLF skolen modul 4 Tema kurs

Etter gjennomført kurs vil du ha kunnskap om regelverket for kjøre- og hviletid og bruk av fartsskriver.

Kompetansemål for kurset:

  • ha kunnskap om regelverket for kjøre- og hviletid og bruk av fartsskriver. 
  • kjenne til grunnlaget for bestemmelsene og hvordan de anvendes og håndheves i praksis. 
  • kunne organisere arbeidet etter gjeldende regler.  

Meld deg på kurset i denne lenken