Sett av datoen for arrangementet. Så kommer vi tilbake til agendaen når det nærmer seg.