Konferansen er en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, tanker brynes og gode ideer deles. Sentrale personer innen næringsliv, fagforening og NLF holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Temaer du får høre om er hvordan det står til med norsk økonomi ved Kjetil Olsen i Nordea, hvordan fagforeningene kan bidra til å styrke norsk transports konkurranseevne ved Jørn Eggum i Fellesforbundet (LO), om det er vanskelig å drive lovlig transport ved Robert Aksnes, planlegging av arbeidstid ved Kristian Warholm, den nye tariffavtalen (Godsoverenskomsten), smittevern, Tacho Online, Fair Transport med mer.

Du får anledning til å stille spørsmål. Velkommen!

ønsker du å stille spørsmål i forkant av møte, kan dette gjøres her

Se konferansen på lastebil.no

Program