Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å delta, erfaringsvis åpnes det for stemme- og talerett for samtlige deltagere.

ref. Vedtektenes § 7.B:

I årsmøtet har alle medlemmer i fylkes-/regionavdelingen møte-, tale- og forslagsrett. Stemmerett har kun de valgte representanter fra lokalavdelingene. Dersom flertallet av de frammøtte med gyldig medlemskap åpner for det, gis alle med gyldig medlemskap stemmerett.
I fylker-/regionavdelinger der det ikke finnes lokalavdelinger har alle fremmøtte med gyldig medlemskap tale-, forslags- og stemmerett, jf §2

Fredag 22. februar   
14.00 – 17.00 Fylkesstyremøte
17.00 – 21.00 Sosialt treff med leverandører, bespisning
Lørdag 23. februar  
09.00 – 12.00 Fagprogram med fokus på rekruttering
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.30 Leverandørenes time
14.30 – 15.00 Kaffepause
15.00 –  Årsmøte
19.00 – Festmiddag

Påmeldingsfrist: 7.februar 2019

Se priser i påmeldingsskjema nedenfor. Middag lørdag for medlemmer av fylkes-avdelingen dekkes av NLF Nordland, for øvrige er prisen 565.