Styret i NLF Troms har gleden av å invitere medlemmer med ledsager, samarbeidspartnere til årsmøte i NLF Troms. Vi markerer også 50 års jubileum for fylkesavdelingen.

Det er ønskelig at så mange som mulig stiller opp på Fylkesavdelingens-årsmøte. Som vanlig er alle velkommen også til de sosiale samværene både fredag og lørdag, alene eller sammen med ledsager. Alle som ønsker å delta på årsmøtet må sende inn påmeldingsskjemaet nedenfor.

Fredag 8. mars  
13.00 – 17.00 Fylkesstyremøte
17.00 – 20.00 Mini utstilling ved våre samarbeidspartnere med innlagt middag og bar i samme lokale.
Lørdag 9. mars  
09.00 Åpning ved fylkesleder NLF Troms Kari Workinn.
09.05 Status og muligheter for NLF 2019 ved viseadministrerende direktør i NLF Jan Terje Mentzoni
09.45 Rekruttering til sjåføryrket ved Trond Helge Henriksen daglig leder ved Opplæringskontoret for bil & transportfag, Tromsø
10.15  
10.30 Lærebedriftens rolle og erfaringer ved daglig leder i Transport-Nord, Steinar Øverås.
10.45 En lærling sin hverdag
10.55 Fylket som tilrettelegger og samarbeidspartner (ikke bekreftet)
11.15 Transportkompetanse, hva kan vi få til? Svein Ove Vetrhus, forretningsutvikler Transportkompetanse.
11.35 Nav, hva kan vi bidra med i rekrutteringsarbeidet(ikke bekreftet)
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.30 Våre hovedsamarbeidspartnere har ordet
14.30 – 15.00 Kaffepause
15.00 –  Årsmøte i fylkesavdelingen
20.00 – Årsmøtemiddag på hotellet

Påmeldingsfrist: 18.februar 2019

Se priser i påmeldingsskjema nedenfor. Årsmøtemiddag på lørdag for medlemmene dekkes av fylkesavdelingen for å markere 50 årsjubileum for fylkesavdelingen, for øvrige deltaker er prisen 725,-