Årsmøtene 2020 i region 7 foregår på Danskebåten – Faglig innhold og årsmøter arrangeres om bord.

Påmeldingskjemaet finner du nederst på siden.

Frist for innsending av saker til årsmøtene er 10. februar 2018

Sakslisten:

 1. Godkjenne innkalling, saksliste og representantenes stemmerett
 2. Velge møtedirigent, referent og to representanter til å skrive under protokollen
 3. Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning
 4. Behandles innkomne forslag
 5. Behandle valgkomiteens forslag til godtgjøring for styrets medlemmer
 6. Gjennomføre organisatorisk- og næringspolitisk debatt herunder styrets forslag til strategiog virksomhetsplan for avdelingen/regionen
 7. Behandle styrets forslag til budsjett, herunder forslag til konsulentavgift for avdelingen
 8. Valg av styreleder
 9. Valg av nestleder
 10. Valg av styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer
 11. Valg av representanter og vararepresentanter til landsmøte og representantskap.
 12. Valg av to revisorer.
 13. Valg av kandidater til de valg som skal foretas på landsmøtet.
 14. Valg av valgkomite etter innstilling fra styret.

Endelig saksliste vil bli distribuert etter at innkomne saker er registrert.

Saker sendes til regionsjef Odd-Hugo Pedersen på e-post ohp@lastebil.no 

Deltakerne bestiller selv flybilletter til/fra Oslo og besørger transport til båten.

Båtreisen Oslo/København – tur/retur:

Utreisedag:  
11.30 Ombordstigning
12.00 – 13.00 Stor dansk/norsk lunsjbuffet inkl. 1 drikke
13.00 – 16.00 Faglig program
16.00 – 18.00 Årsmøter for regionens 3 fylker
16.30 Avgang til København
20.30 Stor dansk/norsk middagsbuffet inkludert 2 glass øl/vin og kaffe
 
Dag 2:
 
07.00 – 09.00 Frokostbuffet før ankomst København
10.00 Ankomst København
10.00 Buss til København sentrum med retur kl 1500
  Fri byvandring, individuell lunsjavvikling
16.15 Seneste tidspunkt for ombordstigning for retur til Oslo
17.30 2-retters festmeny inkludert 1 glass øl/vin
 
Dag 3:
 
07.00 – 09.45 Frokostbuffet før ankomst Oslo
10.00 Ankomst Oslo
   

 

Påmelding:

Personopplysninger
Ved påmelding må du oppgi navn, fødselsdato, nasjonalitet, kjønn og kontaktopplysninger. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding blir kun benyttet for å administrere konferansen. Opplysningene beholdes og vil kun bli benyttet til historikk av arrangør. Sensitiv informasjon som allergier o.l. vil bli slettet etter endt arrangement.

NB! DFDS krever personalia for alle reisende. Du må sende inn en påmelding for hver reisende, også for ledsagere. I påmeldingen for ledsager eller deltaker som deler lugar så velger du lugartypen "Person nr 2 i delt lugar" og oppgir navnet på den du reiser med/deler med.

Prisen inkluderer: valgt lugartype, båtreise tur retur Oslo-København, måltider og tilmålt drikke, buss fra kai København til sentrum tur- retur, samt buss fra kai Oslo til Gardermoen på søndag.