Velkommen til Transportkonferansen 2022 - Et konkurransedyktig grønt skifte - er det mulig?

  • Samferdselsminister Jon - Ivar Nygård om regjeringens bidrag til det grønne skifte 
  • Sjefanalytiker Sustainable Finance i Nordea  - Thina Saltvedt 
  • Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og sjef for utekontrollen Kjetil Vigdel i vegvesenets time

Jan Erik Larssen er moderator.

Se detaljert program 

 

Grunnet nye rettningslinjer blir konferansen gjennomført digitalt. Du vil kunne følge med på sendingen her