Hva kan gjøres teknisk for å møte fremtidens miljøkrav og samtidig bedre bedriftenes konkurransevilkår?

Velkommen til konferanse i regi av NLFs tekniske faggruppe! Utdrag fra programmet:

  • Tiltak for reduksjon av CO2-utslipp
  • Dekk-økonomi, nye regler for vinterdekk
  • Vegslitasje og brubelastning ved økte vekter og dimensjoner for tungtransporten.
  • Optimalt dekkvalg – singel eller tvilling?
  • Vegvennlige kjøretøy
  • 24 meter vogntog, smart eller hybrid?
  • CLOSER/HCT Regjeringsoppdraget i Sverige for bærekraftig transport
  • Modulvogntog på tømmerbilvegnettet

Konferanseavgift kr. 650,- pr. deltaker

Se fullt program (PDF) 

MERK: Seminaret avholdes 16 januar - dagen før Transportkonferansen på Holmen som er satt til 17-18 januar – se egen påmelding til Transportkonferansen.