På dette kurset får du informasjon om læreplanenes innhold og hva som forventes av kunnskaper på eksamen.

Vi gir deg noen nyttige tips som kan hjelpe med å besvare oppgaven og ikke minst hvordan en skal organisere all kunnskapen ned på et stykke papir.

Deltagere får muligheten til å sende inn en besvarelse som vi vil gi en tilbakemelding på.

Mulighet for tilrettelagt teoriprøve

Har du lese- og skrivevansker har du krav på en tilrettelagt teoriprøve etter Forskrift til Opplæringsloven § 3-32. Når denne dokumentasjonen skal være fylket i hende kan variere fra fylke til fylke. Har en ikke en slik dokumentasjon kan en kontakte kommunens PPT-tjeneste og be om en utredning og dokumentasjon der PPT spesifikt anbefaler innholdet i den særskilte tilretteleggingen (viktig at PPT anbefaler endret eksamensform) for fagbrevet.

NB Dette gjøres i forbindelse med oppmelding til prøven. Ønsker du en tilrettelagt prøve anmerkes det ved oppmelding og dokumentasjon kan vanligvis ettersendes. Sjekk hva som gjelder i ditt fylke.