Styrene i MEF avd. Troms og NLF avd. Troms har den glede å invitere medlemmer i avdelingene, lokale og sentrale handelsavtalepartnere, leverandører og gjester med ledsagere til felles høstmøte ved Scandic hotel Harstad.

Fredagen er leverandørenes kveld. I stort utstillingslokale vil leverandørene ha en minimesse hvor det rigges med stand. Her blir det mulighet for gode samtaler mellom leverandører og medlemmer om felles løsninger.  Det blir i løpet av kvelden servert buffet og baren er åpen fra kl. 18.

Lørdag blir det fagtema for bransjen, hvor også leverandørene inviteres til å delta. Senere på kvelden blir det middag på Røkenes gård.

Vi håper så mange som mulig har anledning å komme til faglig påfyll, meningsutvekslinger, fellesskap og sosialt samvær. NLF-medlemmer bruker påmeldingsskjemaet nedenfor, mens medlemmer i MEF og leverandører bruker påmelding hos MEF.

Priser

  • Overnatting: 824,- enkeltrom, tillegg for dobbeltrom kr 200,-
  • Dag pakke lørdag kr 500,-
  • Middag lørdag kveld på Røkenes gård 585,-
  • Buffet på leverandørtreff fredag kr 325,-
  • Ledsagerlunsj lørdag 185,-
  • Leverandørstand fredag i Nordic Hall, 1 bord 4000,- 2-3 bord 6000,-

Alle gjør direkte opp med hotellet ved utsjekk eller for de av dere som ikke bor på hotellet, før dere forlater hotellet.

Gebyr ved ettersendelse av faktura: kr. 100,-

Kontaktpersoner:
Jorunn Nyheim MEF telefon 917 17430  jorunn.nyheim@mef.no
Odd-Hugo Pedersen NLF telefon 915 70243  ohp@lastebil.no

Endring av påmelding:

Eventuell endring av påmeldingen må meldes til NLF/MEF i god tid før ankomst og senest 13.09.

Utgifter ved endringer etter denne dato vil bli bli fakturert.