Bestiller du transport av andre transportselskaper? Er du oppdatert på hvilke rutiner du må ha på plass for å etterleve informasjons- og påseplikten og medvirkeransvaret?
Hva forventes det av transportkjøper når det gjelder påse- og informasjonsplikt? Hva er det du må informere om og hvordan etterleve påseplikten?

Alle som bestiller godstransport på vei, må ha kjennskap til relevante lover og regler. Man har en plikt til å informere om regelverket ved kjøp av transporttjenester og man har en plikt til å påse at regelverket følges.
Men hvordan skal dette løses på en best mulig måte?

 

Vi vet at det er usikkerhet rundt dette, og ønsker derfor å invitere til et Teams-webinar hvor vi vil forsøke å gjøre informasjonen forståelig og komme med forslag til hvordan dette kan løses.

Ved å ha disse rutinene på plass vil du også være forberedt når dine kunder eller Arbeidstilsynet etterspør dokumentasjon.

 

Velkommen til webinar onsdag 26. mai. Vi holder samme webinar kl. 12 og kl. 18 denne dagen, meld deg på det kurset du vil delta på.