Nordic Logistics Association (NLA) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) Inviterer til konferanse og utstilling med ett stjernespekket lag fra samferdselssektoren og det nyeste innen teknologi og bærekraft

Velkommen til en av bransjens viktigste møteplasser! 

Konferanse

 

Du kan lese mer om foredragsholderene på konferansen her

 

kl 11.00 Velkommen til Automessen 2022 og NLAs jubileumskonferanse

v/President i Autobransjens Leverandørforening, Terje Holm og styreleder i Nordic Logistics Association, Erik Østergaard.

 

Åpningstale messe og konferanse ved Statsråd Jon-Ivar Nygård, samferdselsdepartementet. 

 

Vi setter søkelyset på betydningen det gode nordiske samarbeidet i NLA har for å sikre transportnæringen gode rammebetingelse. Hva har skjedd de siste årene - og hva står på agendaen nå? Vi får også en oppdatering på aktuelle saker i EU som bl.a. "Fit for 55" og implementering av de nye reglene i mobilitetspakken.  Konsekvensene krigen i Ukraina har på disse områdene vil også bli berørt. 

Til å snakke om dette møter vi; 

- Ewa Ptaszynska, Policy Officer fra EU-kommisjonen (DG Move, som er kommisjonens "departement" for transport og mobilitet)

- Raluca Marian, Sjef for den faste delegasjonen til EU fra International Road Transport Union (IRU)

- Carsten Horn-Hansen, tidligere samferdselsråd ved den norske EU -delegasjonen i Brussel.

- Erik Østergård, styreleder i Nordic Logistics Association, NLA

 

kl 13.00 Lunsj og mingling i konferansesalen og utstillingen

      

 

kl 14.00 Fremtidens transportnæring

  • Det store bildet, hvilke muligheter finnes og hvorfor tror vi dette er løsningen?
  • Hva er utslippsreduksjonene for de ulike løsningene?
  • Hvilke energikilder finnes i dag og hva kommer vi til å bruke i fremtiden?
  • De tekniske løsningene - hva blir fremtiden – og hvor fort vil det gå?
  • Når kommer ladenettverket for tungbiler og hvordan vil det fungere? 
  • Hvordan nå klimamålene for transport – barrierer og muligheter?
  • Når blir ny teknologi lønnsom?
  • Er ny teknologi en bremsekloss for en raskere overgang til reduserte utslipp?

Innlegg fra:

- Sjur Haugen, Director Product Quality & Development, Circle K Norge

- Sebastian Blum, leder E-mobilitet Lastebil / eMobility Manager Trucks Bertel O.Steen

- John Lauvstad, direktør for markedsføring, kommunikasjon og bærekraft, Norsk Scania

- Bjørn Inge Haugan, Director Sales  Marcom, Volvo Norge AS

- Sigve Aasebø – Senior Advisor, Statens vegvesen

- Ingelin Noresjø – prosjektleder, Grønt landtransportprogram, GLP

- Inger Beate Hovi – Forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, TØI

- Trond Hovland – CEO, ITS Norge

 

kl 16.00 Konferanseslutt

 

Konferansen modereres av Erik Wold, tidligere NRK- journalist

Utstilling: Se fremtidens transportteknologi og løsninger. Blant annet alle bilmerkenes nye modeller

*Konferanse og utstilling er kostnadsfritt, du kan hente ut din billett til automessen her