NLF Agder og Østre-Agder Lastebileierforening har gleden av å invitere deg til en sosial og faglig sammenkomst fredag 26. november kl. 18.00. Møtet er i Misjonskirken Arendal i Østensbuveien.141 Myra

Vi kommer tilbake til programmet, men det blir en kombinasjon av det faglige og sosiale.