NLF Vestfold avholder tradisjonen tro sitt julemøte og julebord på Grand Hotel Åsgårdstrand fredag 2. desember kl. 1800.

Det tas sikte på gjennomføring etter samme mønster som tidligere, med en times informasjonsmøte før vi nyter hotellets herlige julebuffet. Forbundsleder Tore Velten vil informere om nytt fra NLF.

Egenandel for deltakelse NLF medlemmer: kr 350,- pr. pers.

Øvrige kr 750,- pr. pers.

Ved eventuelt behov for overnatting kontaktes hotellet direkte på telefon 33 02 07 40 eller e-post post@unikegrandhotel.no