Riktig bruk av skriveren, kjøre- og hviletid samt arbeidstid, blir stadig viktigere. Her får du nyttige tips og oppdateringer fra landets fremste instruktør på området. 

Kurset passer for sjåfører, kjøreledere, befraktere og administrativt ansatte som trenger kunnskap om sjåføren sin hverdag. I løpet av to timer får du god innsikt i gjeldende regelverk.

I kurset gjennomgår vi riktig bruk av fartsskriver og gjeldende regelverk for kjøre- og hviletid og arbeidstid.

Vi ser på grensene for gebyrer, risikoklassifisering av brudd og hvilke betydninger dette kan ha for den enkelte sjåfør langs vegen.

NLF Innlandet spanderer julebufe samt en enhet drikke på hver.