Kurs 1 Arbeidsavtalen og arbeidstid (ca13.00 - 15.00)

Dette kurset retter seg mot deg som skal utarbeide arbeidsavtaler i bedriften og/eller følge opp.

Innfrir arbeidsavtalene du har med dine ansatte lovens krav?

Hva er spesielt for transportbransjen og hvordan kan en beskriver dette i en avtale?

I dette kurset tar vi opp dette og flere andre temaer knyttet til arbeidsavtalen, arbeidstid og arbeidsfri.

Vi gjennomgår lovens krav til arbeidsavtalens innhold. Vi ser på hvilke muligheter som i en avtale kan åpnes innenfor lovens rammer og hvilke oppgaver arbeidsgiver har knyttet til oppfølging og kontroll.

 

Kurs 2 Tacho Online slik skal det brukes (Ca 15.00 - 17.00)

Tacho Online er landets beste og billigste system for å ha kontroll på kjøre hviletid i bedriften.

Dette kurset retter seg mot deg som bruker Tacho Online i det daglige arbeidet. (Ta med PC og sørg for at du har tilgang til din Tacho Online konto). Er du bare nysgjerrig på systemet kan du gjerne bli med og se hvordan det fungerer i praksis.

Her tar vi utgangspunkt i hvordan Tacho Online skal brukes for å kunne svare på spørsmål fra kontrollmyndigheter som SVV og Arbeidstilsynet. Vi ser også på arbeidstidsmodulen og de mulighetene som ligger der.