Kurset passer for sjåfører, kjøreledere, befraktere og administrativt ansatte som trenger kunnskap om sjåføren sin hverdag. I løpet av to timer får du god innsikt i gjeldende regelverk.

I kurset gjennomgår vi riktig bruk av fartsskriver og gjeldende regelverk for kjøre- og hviletid og arbeidstid.

Vi ser på grensene for gebyrer, risikoklassifisering av brudd og hvilke betydninger dette kan ha for den enkelte sjåfør langs vegen.

Enkel servering.