Hva bør du tenke på hvis du får eller har en lærling i bedriften din?

 • Hvordan tar du imot lærlingen?
  • Informasjon om bedriften?
 • Hvilke lovpålagte krav må du følge?
  • Opplæringsplan
  • Kvalitetskontroll
  • Opplæring i bruk av utstyr før det tas i bruk
 • Hva kan du forvente av lærlingen?
 • Hva skal han eller hun kunne?
 • Hvilke kurs må gjennomføres i lærlingperioden?
 • Og hvilke kurs er det i mulig å ta i tillegg?
 • Hvordan skal du følge opp lærlingen i løpet av to år?