Vi er klar for et nytt arrangement hos Rolands. Det er faktisk 10 år siden første samlingen.

Programmet er ikke klart, men sett av dato.

Utekontrollen, de som utfører tilsyn i SVV og teknisk kompetanse er på plass. Vi kommer tilbake til hele programmet så snart det er klart.