Veien til å bli Fair Transport-bedrift

Bilde Bilde

I NLF har vi større fokus på trafikksikkerhet og skadeforbyggende arbeid enn noen gang. Som en del av arbeidet med Fair Transport har vi valgt å videreføre konseptene På Riktig Side og Dugnad for færre skader i programmet If Aktiv Sikkerhet.

Dette består av lederopplæring, sjåføropplæring og et modulbasert e-læringsprogram for de som ønsker å benytte dette. Lederopplæringen danner fundamentet for det viktigste, nemlig opplæring og oppfølging av sjåførene. Formålet er å gi deg som bedriftsleder de riktige verktøyene til å følge opp dine ansatte på en enkel, god og ryddig måte.

Det er ingen grunn til ikke å komme i gang med dette arbeidet. Meld deg på med en gang så er du sikret plass i første runde. Dette er et tilbud til alle medlemmer i NLF.
Kurset holdes på kveldstid kl 18.00–21.00. Enkel servering fra kl 17.00 til 18.00.

På lederopplæringen vil vi blant annet gå gjennom:

  • Bruk av verktøyene på www.lastebil.no
  • Oppfølging av egne sjåfører/gjennomføring av sjåførmøter
  • Skadeforebyggende tiltak/økt lønnsomhet
  • Hvordan jobbe med ansatte for å skape trygge arbeidsplasser
  • Hvordan jobbe for å heve omdømmet for egen bedrift og næringen generelt

Ta med egen PC eller nettbrett.