Kursbeskrivelse 

I dette kurset ser vi på kravene som arbeidstilsynet stiller til en arbeidsavtale. Hva skal den innehold? Hvordan beskrive en sjåførs hverdag innenfor lovens rammer?  

Videre ser vi på kravene som er knyttet til registrering og oppfølging av arbeidstid.

Etter gjennomført kurs skal deltagerne være kjent med kravene som stilles og hvordan en kan følge opp bestemmelsene med bruk av NLFs Tacho Online.