Som leverandør må du forholde deg til avtaler med dine kunder, og som arbeidsgiver er det viktig at du har grunnleggende tak på kjørereglene i arbeidslivet. Vi arrangerer et gratis kurs for medlemmer i NLF Troms. I kurset vil vi ta for oss bl.a:

Kort om forhandlingsteknikk, avtaletolkning, tips til avtaleinngåelse – hva er viktig å huske på å få med, og hva må en huske på etter at avtalen er inngått

Plikt til å registrere kjøre og hviletid – kontrollplikt for foretaket
Plikt til å registrere alt arbeid/arbeidstid i fartsskriveren?
Hva er egentlig arbeidstid?
- Kurs?
- Reise til og fra arbeid
- ventetid/pauser/tilgjengelighetstid
Hva er myndighetenes oppfatning

Kan sjåføren straffes for brudd på bruk av fartsskriver
Kan førerkort inndras som følge av brudd på kjøre og hviletid
Kan foretaket straffes for sjåførenes brudd på bestemmelsene

Kan fartsskriver brukes som «stemplingsur» - hva skal til for at dette er lovlig etter GDPR/Personvern

Hovedforeleser er advokat Robert Aksnes i advokatfirmaet Vectio AS. Han har mer enn 20 års erfaring med håndtering av arbeids- og tariffrettslige spørsmål overfor norske lastebileiere, og lang fartstid som foreleser.

 

Kurset er gratis for medlemmene i NLF Troms.

Påmeldingsfrist 1. oktober

Merk: Du må krysse av for at du ikke er en robot før du kan klikke "Send inn"-knappen nedenfor.