Det har vært en fin tradisjon at vi har hatt Samferdselsministeren med på medlemsmøtene våre under Arendalsuka. I år er det Jon Ivar Nygård som kommer.

Det er nok av saker å ta av i år som er generelt for bransjen, men også mange regionale saker som er viktigere enn noen gang.

Blant de regionale er det først og fremst alle veiprosjektene som nå er «satt i spill». Ytre ringvei, Tvedestrand – Sørlandsporten, Kragerø – Bamble, Mandal – Lyngdal og Bue Ålgård.

Vi har også en meget viktig vei fra Haugalandet til Østlandet og E134 er helt avgjørende for næringstrafikken mellom Øst- og Vestlandet. Rødalstunnelen er topp prioritert av Vegvesenet, men nå er det ingenting som er sikkert lenger.

Vi må også ha fokus på kostnadsøkningen i bransjen og da spesielt dieselavgifter

Program:

18.00    Velkommen

18.05    Samferdselsministeren

18.35    Geir Pollestad SP

19.05    Statens vegvesen

19.25    Nye veier AS

19.45    NLF v/ Tore Velten / Geir A. Mo

20.00    Servering