Bakgrunnen for seminaret er at det skjer mye innenfor, eller som berører temaet vinterdrift nå. Vi ønsker derfor å få en debatt om vinterdriften i framtida, hvordan tenkes den løst, hva kan forbedres, hvordan bør det ikke gjøres – i en konstruktiv dialog mellom veieiere/byggherrer, entreprenører og utførende/underentreprenører.

Etter seminaret inviteres NLF-medlemmer til å etablere Faggruppe for vinterdrift.

Ansvarsfordelingen og administrasjonen av vinterdriften er nå i endring:

  • overføringen av ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene – hvordan vil fylkene løse den viktige oppgaven med vinterdrift?
  • Statens vegvesen vil fra 1.1.2020 kun ha ansvaret for vinterdriften på riksveiene, hvordan tenker de å løse det?
  • Nye Veier vil fra kommende vinter ha ansvaret for vinterdrift på de delene av deres portefølje som er åpnet for trafikk – hvordan blir det løst?
  • det er mange ulike kontraktsformer og mange ulike oppgjørsformer - godtgjørelse, incitamenter og risiko
  • utlyste kontrakter blir trukket tilbake fordi kostnadsrammene sprekker.

Alt dette, og litt mer, vil vi forsøke å ta opp til diskusjon sammen med veieiere/byggherrer og entreprenører. På seminaret kommer Nye Veier, Statens vegvesen både fra Vegdirektoratet og Region Øst, og Troms og Oppland fylkeskommuner. Fra entreprenørsiden kommer EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg), og et par av NLFs medlemmer som har både erfaringer og meninger om vinterdrift vil være med. Også DIFI vil komme og snakke om offentlig innkjøp. NLF-advokatene blir med og forsøke å trekke noen konklusjoner av seminaret med hensyn til hva NLF-medlemmene bør tenke på i denne nye situasjonen.

Så håper vi selvsagt at alle dere andre medlemmer som er interessert i vinterdrift kommer! Det er nå dere har muligheten til å høre siste nytt på feltet, men også en direkte dialog med veieiere, byggherrer og entreprenører. Og selvsagt utveksle erfaringer med andre NLF-medlemmer.

Se detaljert program

Her ligger Thon Conference i Universitetsgaten 26.

Faggruppe for vinterdrift.

Etter at seminaret er avsluttet, ønsker vi å samle alle frammøtte NLF-medlemmer til et kort møte for å avklare behovet og interessen for, og eventuelt etablere en faggruppe for vinterdrift. Denne faggruppen vil basere seg på engasjement fra dere medlemmer, så hvis du har lyst og mulighet til å delta i denne, må du komme på seminaret og engasjere deg!

Merk: Du må krysse av for at du ikke er en Robot før du kan klikke "Send inn"-knappen nedenfor.