Konkurransesituasjonen for norske transportører blir stadig tøffere samtidig som prisene på transporttjenester er under hardt press. Gjennom Fair Transport ønsker NLF å gjøre det lettere for transportkjøper å velge bærekraftige, treffsikre og seriøse transportører i et uoversiktlig marked. På NLFs seminar om transportkjøpers ansvar kommer representanter fra myndigheter, arbeidstakerorganisasjoner og transportkjøpere for å diskutere hvordan man kan tilrettelegge for bærekraftige transporter – i tråd med verdiene i Fair Transport.

TEMA FOREDRAGSHOLDER
Fair Transport: hvem – hva – hvorfor NLF
Er sosial dumping et problem i transportbransjen? YTF - NTF
Tre-partssamarbeidet: Ny veileder - Bestillers nye verktøy innen veitransport av gods Arbeidstilsynet
Fair Transport: Løsningen på spørsmålet om like konkurransevilkår? NLF
Transportkjøper forteller om sin hverdag Lokal
Krimseksjonens fokus på transportkjøper SVV
Hvilket verktøy finnes for transportkjøpere? TKH
Har bedriften en transport policy? Hvordan kan den se ut og hva kan den brukes til? NLF / Bedrift
Transportkjøpers ansvar – avtaler NLF - Advokatene
Oppsummering - spørsmål