Velkommen til nettkurs i hvordan du som har enmannsbedrift kan bli Fair Transport-sertifisert.

En «enmannsbedrift» i sammenheng med Fair Transport er et enkeltpersonforetak (ENK) hvor du som innehaver er eneste person i selskapet (ingen ansatte) – eller at du har et aksjeselskap (AS) hvor det er maksimalt en – 1 – ansatt. Fair Transport er NLFs kvalitets- og sertifiseringsprogram, kun tilgjengelig for våre medlemsbedrifter – og uten kostnad for din bedrift.

 

NLF har jevnlig møter med transportkjøpere, både private og offentlige, for å snakke om Fair Transport og transportkjøpers ansvar. Antallet oppdragsgivere som setter krav til at deres transportører har en form for sertifisering som viser deres rutiner, systemer og arbeid rundt de svært viktige temaene trafikksikkerhet, bærekraft og ansvarlighet, er stadig økende.

 

Vi setter nå opp Teams kurs hvor vi går igjennom alle spørsmål og krav du må tilfredsstille for å bli sertifisert, og etter gjennomført kurs vil vi anta at du vil være klar til å sende inn din søknad etter 2-3 timers arbeid.

 

Dagen før kurset vil du få tilsendt veiledningsmateriell, som du kan printe ut og notere på under kurset.

For eventuelle spørsmål, kontakt prosjektleder for Fair Transport Eivind Karikoski