NLF Agder og Rogaland arrangerer trafikksikkerhetskurs for sjåfører, administrativt ansatte og eiere i Haugesund 22. januar. Dette er et viktig og nyttig kurs for alle ansatte i bedriften din. Det er også en del av en del av Fair Transport godkjenningen, men også nyttig for alle andre.

Temaer for kursene:

  • Holdninger

Holdninger / oss selv

Holdninger / sosiale medier

Holdninger / skadeforebygging

Holdninger / profesjonalitet generelt

  • Skadeforebyggende arbeid

Skader forsikringsmessig

Egenbetalte skader

Godsskader, hva med disse?

  • Skademelding, hva gjør vi med den

Opptreden på skadested

Utfylling av skademelding

  • Hastighet / Forbruk, hva gjør vi med det?

Påmelding er til rr@lastebil.no