Sjur Haugen- Director Product Quality & Development, Circle K Norge

Sjur Haugen har bakgrunn som Siviløkonom fra BI og startet som prosjektøkonom i Statoil for ulike oppstrøms prosjekter.
Han var videre involvert i utviklingen av de større gass infrastruktur prosjektene som i dag er viktige for forsyning av gass til Europa.
Deretter var han med på oppstarten av Statoils metanolvirksomhet på Tjeldbergodden og hadde roller innen markedsanalyse, salg og forretningsutvikling. Dernest fulgte flere år med Statoils engasjement innen fornybare drivstoff. Har siden 2012 jobbet i Circle K og er i dag direktør for Product Quality & Development for europeiske virksomhet. 

 

Sebastian Blum - leder E-mobilitet Lastebil / eMobility Manager Trucks Bertel O.Steen

Sebastian Blum har utdannelse innen transport og logistikk samt over 20 års praktisk yrkeserfaring i og med transportbransjen i forskjellige land. Han har også jobbet mye med intermodale løsninger og farlig gods. I 2019 begynte han å jobbe i tungbilmiljøet hos Bertel O. Steen, som er importør av Daimler Truck sine merker Mercedes-Benz, Fuso og Setra. Hans store engasjement for bærekraft har ført han til dagens rolle som leder for elektromobilitet (eMobility) lastebil i Bertel O. Steen Trucks & Buses AS.

 

John Lauvstad - Direktør for markedsføring, kommunikasjon og bærekraft, Norsk Scania 

Jobbet på forskjellige områder på teknisk og kommunikativ side i Norsk Scania (Norges største leverandør av tyngre kjøretøy) siden 1976. Fra 1990 også med miljørelaterte spørsmål innen bransjen.

 

Sigve Aasebø – Senior Advisor, Statens vegvesen

Sigve har jobbet med miljø- og bærekraftspørsmål siden starten av sin yrkeskarriere, og i transportsektoren siden 2005. Utdannet i næringslivet, men jobber nå for Statens Vegvesen med EV-regulering, nasjonale nullutslippsmål, og med et teknisk fokus på batteriutvikling. Har jobbet med offentlige anskaffelser av kjøretøy, strategisk og praktisk. En sterk forkjemper for delt mobilitet og integrerte løsninger for smart mobilitet. Før Sigve kom til Statens Vegvesen, var Sigve leder for klima- og bærekraftsteamet i Ernst & Young og drev sitt eget konsulentselskap.

 

Ingelin Noresjø – prosjektleder, Grønt landtransportprogram, GLP

Ingelin Noresjø jobber som prosjektleder for Grønt Landtransportprogram i NHO. Hun har bakgrunn fra politikken, der hun blant annet har vært statssekretær i samferdselsdepartementet og fylkesråd for næring i Nordland. Hun er opptatt av at grønn omstilling må være lønnsom for næringen og at den må kunne skje i hele landet.

 

Inger Beate Hovi – Forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, TØI

Inger Beate Hovi er forskningsleder for fagfeltet Næringsøkonomi og godstransport ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Hennes hovedarbeidsområder inkluderer bl a modellering og analyser av godstransportmarkedet, varestrømsanalyser, prognoser for godstransportmarkedet, brukererfaringer og implementering av nye fremdriftsteknologier for lastebilmarkedet. Inger Beate er prosjektleder for flere store prosjekter finansiert av bl a transportvirksomhetene og Norges forskningsråd, herav noen i samarbeid med store markedsaktører. 

 

Trond Hovland – CEO, ITS Norge

Trond Hovland har de siste årene vært dagligleder i ITS Norway. Før det arbeidet han for Statens vegvesen i nesten 18 år. Her hadde han flere lederstillinger og har hatt prosjektlederansvar for flere store IKT anskaffelser på veg- og trafikkdataområdet. Fra ITS Norway følger han god med utviklingen av automatisering og utviklingen av mobilitetstjenester i sektoren

Konferansen modereres av Erik Wold, tidligere NRK- journalist