Tirsdag vedtok Stortinget en krisepakke på 600 millioner kroner ekstra til vegformål. Dette er en glede for lastebilnæringen, som gir et etterlengtet bidrag til drift og vedlikehold av vegnettet i Norge. NLF mener imidlertid pakken kunne vært større.

Les mer i nyhetssak på nettsidene våre, lastebil.no