Planen har vært at et avansert, hollandsk system skal danne basis for et dansk system for kjøreavgift. Holland har imidlertid store tekniske problemer med utviklingen av et intelligent "roadpricing-system", noe som antakelig vil føre til en forsinkelse på fire år. Regjeringen har tidligere bestemt at de vil halvere registreringsavgiften og til gjengjeld innføre det de kaller "kloke og gørnne kjøreavgifter". Dette holder de fast ved, selv om det har vist seg teknisk svært komplisert å utvikle et system som kan skjelne mellom CO2-utslipp, forurensing, trengsel og alternative kjøreruter. Dette er noen elementer de ønsker å ha med i systemet. Politikerne er heller ikke interessert i å få fram en midlertidig løsning, så skatteministeriet står fast på 2011 som innføringsår for en grønn kjøreavgift for lastebiler.

Fra næringen hevdes det at en såkalt grønn avgift har til hensikt å endre trafikantenes kjøremønster, men dette vil ikke skje med godstransporten, som påvirkes av helt andre forhold.