EU-kommisjonens talsperson for transport, Helen Kearns, kom i går med en uttalelse om at dagens restriksjoner i kabotasjeregelverket ikke kan oppheves uten en grundig gjennomgang og konsultasjon med alle interessenter. Videre skriver hun at det vil bli vanskelig å komme i mål med et forslag om liberalisering i løpet av den sittende Kommisjonens periode, fordi dette er en kompleks operasjon som må gjøres over lang tid. Kommisjonen skal heller bruke de kommende månedene til å konsentrere seg om hvordan dagens regelverk kan håndheves bedre, også med tanke på de sosiale aspektene, heter det i uttalelsen. Den kan leses her, på EU-kommisjonens sider.
Med andre ord: Frislippet av kabotasjekjøring i EU er utsatt;
– Dette er en foreløpig dobbel seier for NLF og NLA, som har hatt som mål å utsette frislippet, få en klargjøring av regelverket og å gå tilbake til det som var hensikten med kabotasje. For å nå frem til EU-kommisjonen har vi bygget allianser med blant annet franske og tyske lastebilorganisasjoner og presset på for å belyse de svært negative sidene med at utenlandske transportører mer eller mindre fritt kan operere i Vest-Europa og Norden. Nå viser det seg at budskapet har nådd frem, uttaler Geir A. Mo.
– Våre medlemsbedrifter og andre som driver seriøse landtransportbedrifter i Norge har over lang tid levd med stor usikkerhet knyttet til fremtiden. Prispresset i bransjen er stort og med et økende antall utenlandske selskaper med et helt annet kostnadsnivå som konkurrenter, er det mange som har lurt på om det er noen fremtid i bransjen. Nå har de fått et pusterom, og hvis vi nå får til en bedre og mer effektiv kontroll, kan det også bli litt mer optimisme i bransjen, tror Mo.
Uttalelsen til EU-kommisjonen er imidlertid noe vag, og det står ikke noe konkret om når de ser for seg at et nytt forslag til kabotasjeregelverk eventuelt skal komme. Den nåværende kommisjonen skal sitte ut 2014, så en rimelig tolkning er at det ikke vil komme forslag om endringer før tidligst i 2015.
– EU-kommisjonen utsetter dette fordi det er så mange aspekter å ta hensyn til. Det blir for komplisert. Når de i samme uttalelse kommer med at de heller skal se på hvordan regelverket blir håndhevet, tolker vi det som at det nå vil komme en klargjøring og en innstramming heller enn et frislipp, noe som er helt i tråd med NLFs syn, understreker Mo, som også roser det arbeidet som er gjort av Nordic Logistic Association (NLA) i Brussel. NLA er de skandinaviske lastebilorganisasjonenes felles organisasjon som driver lobbyarbeid i Brussel. De har stått i fremste rekke i arbeidet som er gjort vedrørende alliansebygging og mot politikere og byråkrater i EU-systemet.

Han ser lyst på tiden fremover:
– Med de store utfordringer EU har som følge av krisen i økonomien i Sør-Europa, som nå også er i ferd med å spre seg til Øst-Europa, er det nesten en selvfølge at de ikke kan åpne markedene opp på den måten som et frislepp vil innebære. Jeg er derfor optimistisk når det gjelder også siste del av målet vårt, altså å gå tilbake til utgangspunktet som er et mye strammere europeisk regelverk enn dagens. Den kampen skal vi vinne i 2015, avslutter Geir A. Mo