Fredag 10. mai skal Bård Hoksrud få teste standarden på fylkesvei 35 i Buskerud i praksis. Da tar Audun Tandberg i Terje Tandberg Transport AS ham med seg på kjøretur og det er Hoksrud selv som vil sitte bak rattet. Hensikten er å få økt oppmerksomhet på forfallet på norske veier generelt, men også spesielt på fylkesvei 35 – som ikke engang er nevnt i Nasjonal transportplan 2014–2023.

NLF-bedriften har gjort et slikt fremstøt før. I 2011 utfordret Tandberg politikere til å være med på en kjøretur for virkelig å kjenne på kroppen hvordan det er å kjøre på dårlig vedlikeholdte veier. Den gangen aksepterte Anne Marit Bjørnflaten utfordringen.

Bjørnflaten hadde forståelse for at yrkessjåfører følger det ubehagelig på dårlige veier, og vedgikk til NRK Buskerud at man er ganske prisgitt veiforholdene når man kjører tunge kjøretøy.