Den 1. mars gikk startskuddet for tidenes største test av biodrivstoffet HVO. I regi av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ble representanter for alle de fire største lastebilmerkene i Norge – Scania, Volvo, Mercedes-Benz og MAN – plukket ut for å delta. Målet er å finne ut hvordan drivstoffet fungerer i daglig bruk. Vil det føre til endringer i effekt og forbruk? Kan det merkes noen forskjeller bak rattet? Er bilene like lettstartet som med tradisjonell diesel? Spørsmålene er mange og vi skal finne alle svarene.

Takket være de avanserte flåtestyringssystemene kan vi logge viktige parametere som utslipp av CO2 og NOx, samt drivstoff-forbruk og kjøreforhold. Disse dataene er nøkkelen til å forstå hvordan HVO fungerer rent teknisk. Kombinert med førernes subjektive erfaringer vil vi kunne danne oss et helhetlig bilde av drivstoffets egenskaper.

Anders Sørum er imponert over HVO-drivstoffet så langt. Han opplever at lastebilen trekker bedre nå enn med tradisjonell diesel. Foto: Stein Inge Stølen Anders Sørum er imponert over HVO-drivstoffet så langt. Han opplever at lastebilen trekker bedre nå enn med tradisjonell diesel. Foto: Stein Inge Stølen

10 tonn CO2

I testens første måned slapp de fire testbilene nærmere 32 tonn CO2 ut av eksosrørene. Ved tradisjonell diesel ville dette vært 32 tonn som kun bidro til å øke det globale CO2-nivået. Men dette er ikke tilfelle ved HVO. Biodrivstoff fremstilles av plante- og dyreavfall. Dette avfallet binder CO2 som uansett vil slippe ut i atmosfæren ved sin biologiske forråtnelsesprosess og er således en del av det naturlige kretsløpet. Ved å tilføre dette avfallet hydrogen i en utvinningsprosess, kan derimot denne CO2-en forbrennes og benyttes som drivkilde.

I testen benyttes Statoils syntetiske biodiesel HVO 100. CO2-besparelsen ved dette produktet varierer fra leveranse til leveranse med mellom 65-85 prosent, men Statoil Fuel & Retail opplyser at HVO-leveransen som nå benyttes i testlastebilene gir en CO2-besparelse på hele 85,4 prosent. Det gir et CO2-regnestykke som ser slik ut: 

Utslipp fra eksosrøret: 32 tonn

CO2-besparelse HVO: 85,4 prosent

Faktisk CO2-utslipp: 5 tonn

Fire lastebiler hører kanskje ikke ut som mye i det store regnskapet. Men hver av disse sparer CO2-utslipp tilsvarende tre gjennomsnittlige lastebiler årlig ved å bruke HVO. Foto: Stein Inge Stølen Fire lastebiler hører kanskje ikke ut som mye i det store regnskapet. Men hver av disse sparer CO2-utslipp tilsvarende tre gjennomsnittlige lastebiler årlig ved å bruke HVO. Foto: Stein Inge Stølen

Tilsvarer 12 lastebiler med tradisjonell diesel

Bare på denne måneden har disse fire testlastebilene spart miljøet for hele 27 tonn CO2. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra en gjennomsnittlig norsk lastebil.

Hvis testlastebilene fortsetter å kjøre på HVO et helt år, vil CO2-besparelsen tilsvare utslippet fra 12 lastebiler som går på tradisjonell diesel.

Les mer om HVO-testen her